20 ธ.ค. 2021 เวลา 03:17
"คืนสู่ธรรมชาติ ... ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่"
" ... ศีลรักษาไว้ ทานทำได้ถ้ามีโอกาสทำก็ทำ
ศีลต้องทำเพราะมีโอกาสรักษาศีลอยู่แล้ว
สมาธิทำทุกวัน ทุกวันต้องไหว้พระ สวดมนต์... อ่านต่อ
โฆษณา