เรื่องธรรมดา....ทั่วๆไป
จะเริ่มต้นยังไงดี...?
คนเราเกิดมา กว่าจะเป็น...คน ก่อนจะเป็นคนพัฒนาวิวัฒนาการมายังไง เกิดแล้วเป็นยังไงต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง เติบโตแต่ละช่วงวัย มีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้อง ไหนจะเรื่องตัวตน ไหนจะเรื่องสังคม การผูกสัมพันธ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมฯลฯ เยอะเหมือนกันกว่าจะเป็น...คน
ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ก่อน เนื่องจากไม่ได้เป็นนักวิชาการมีแบบแผนอะไร เขียนไปตามมุมมองอารมณ์ที่คิดได้ ถือว่าเป็นเรื่องอ่านเล่นๆละกันครับ
ต้นโพธิ์...โผล่จากตูดนกน้อย
โฆษณา