20 ธ.ค. 2021 เวลา 12:42 • ความคิดเห็น
เขารู้แน่นอน และ....
...ลึกๆก็ดีใจที่คุณทำดีกับเขา
...อาจสับสนว่าจะวางตัวยังไง
....อาจไม่พร้อมที่จะสานสัมพันธ์
....อาจกลัวกังวลเรื่องภาระ แบะความรับผิดชอบ
....อาจเกรงใจ กลัวคุณเสียเวลา เพราะเขาอาจมีเรื่องที่อยากทำ และไม่มีเวลาให้กับคุณ
เป็นไปได้หมด
โฆษณา