ข่าวดีรับปีใหม่ สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดครม. ได้มีมติให้ต่ออายุมาตรการ #ลดค่าโอนจดจำนอง เหลือ 0.01% ไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่ม https://wp.me/p1YZB1-3eNl
การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์
การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายผู้ซื้อบ้าน จากอัตราที่กำหนดดังนี้ ซึ่งหลัง ครม.อนุมัติ คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนปกติ 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนอง ปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% สามารถดูตัวอย่างการคำนวณหลังลดธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ได้ดังนี้
1
1.ลดค่าธรรมเนียมการโอน อัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01%
2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง อัตราปกติ 1.00 % เหลือ 0.01% *แต่จะต้องเป็นโครงการใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทอสังหา เท่านั้น โครงการมือสอง ไม่เข้าเงื่อนไข*
2
กรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท
1
ค่าธรรมเนียมการโอนจากปกติต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
การลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากปกติต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท
1
รวมแล้วจากที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท ในอัตรา 3% เป็นเงิน 90,000 บาท ก็จะจ่ายในอัตราเพียง 0.02% เป็นเงินเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาท
ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวลดค่าโอน-จดจำนอง สามารถชม VDO สรุปรายละเอียดได้ที่ THINK’s UPDATE EP.76 : อัปเดตคอนโด 3 ทำเล ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง
  • 1
โฆษณา