22 ธ.ค. 2021 เวลา 04:05 • ความคิดเห็น
บางทีความกดดันอาจจะผลักให้เราไปข้างหน้าก็ได้ค่ะ ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้แย่จนเกินไป เราจะรับมันเอาไว้ค่ะ
โฆษณา