ชาวอเมริกันกว่า 3 ล้านคน “แก่แล้วยังต้องทำงาน”
ใช้หนี้! กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เราต่างก็มีความเชื่อว่า การศึกษาคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับชีวิต เพิ่มโอกาสเข้าถึงงานดีๆ ซึ่งจะสร้างรายได้มากขึ้น แต่แนวคิดนี้จะยังถูกต้องอยู่ไห... อ่านต่อ
5
โฆษณา