27 ธ.ค. 2021 เวลา 12:14 • ความคิดเห็น
เคย จำฝังใจเลย เป็นที่ประชุมระดับสูง มีงานผิดพลาดที่ไม่ใช่เราทำ หัวหน้าเขาหาทางออกไม่ได้ แถบอกผู้ใหญ่ว่าต้องโทษเราที่ทำผิด เรานิ่ง ไม่เถียง เพราะไม่อยากสาวไส้ และไม่อยากให้ผู้ใหญ่เห็นว่าก้าวร้าว
สุดท้ายเราย้ายหน่วยงาน และเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆจนเท่าหัวหน้าคนเก่าทั้งๆที่เราเด็กกว่าเขาเกือบ10ปี ปีนี้เขายื่นขอเกษียณก่อนกำหนดไปแล้ว
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ในการเป็นลูกน้อง จะแก้เผ็ดทันทีตอนที่โมโห หรือจะหัวเราะสุดท้ายดังกว่า อยู่ที่เราเลือกเอง
โฆษณา