แรงขับดัน เชิงบวก จะส่งผลลัพธ์ ต่อชีวิต เชิงบวก
แรงขับดัน เชิงลบ ก็จะส่งผลลัพธ์ ต่อชีวิต ในเชิงลบ เช่นเดียวกัน
ปลูกมะม่วง ก็ย่อมให้ผลเป็นมะม่วง
ทำดีก็ให้ผล เป็นความดี
รักใคร ก็ให้ผลเป็นความรัก
แต่เขาจะรักเราตอบหรือเปล่า นั้นเป็นเรื่องของเขาครับ
233 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา