พุทธศาสนาไม่มีบทสวด ไม่มีการท่องมนต์คาถา
มีแต่บทพิจารณา ปฏิจสมุปบาท
อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
- เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
- เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
- เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
- เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
.
คำสวดที่เอามาท่องบ่นกันนั้น เป็นคำแต่งใหม่ ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า
2 ถูกใจ
126 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา