29 ธ.ค. 2021 เวลา 04:26 • ความคิดเห็น
สินน้ำใจ...
เพื่อแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาช่วยเหลือเราเรื่องเล็กๆน้อยๆ...
สินบน...
เพื่อให้เขาช่วยเหลือเราแบบหวังผล100%
โฆษณา