คำถาม

คุณคิดว่า คำว่า "สินบน" กับคำว่า "สินน้ำใจ" มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ ?
29 ธ.ค. 2021 เวลา 02:09 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
" สินบน " มักให้อย่างลับ ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อให้เอื้อประโยชน์ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินการ🤫🤫🤫
1
" สินน้ำใจ "ให้เพื่อแสดงความขอบคุณที่ฝ่ายหนึ่งได้ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้ มักให้กันอย่างเปิดเผยเพื่อยกย่องเชิดชูฝ่ายที่ช่วยเหลือทำประโยชน์ให้...
 • 6
  คำตอบ (7)
  • สินบนคือพี่คนโต สินน้ำใจคือพี่คนกลาง ส่วนสินสมุทธเป็นน้องของสุดท้องครับ I Guess
   • 1
   • สินบน จะให้ล่วงหน้า เพื่อหวังผลบางอย่างจากผู้รับสินบน
    สินน้ำใจ จะให้ภายหลัง หลังจากได้รับบริการที่ประทับใจ
    ความเห็นส่วนตัว สินบน และ สินน้ำใจ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
    • 2
    • สินบน=ทุจริตคอรัปชั่น
     สินน้ำใจ=ตอบแทนบุญคุณ
     โดยทั้งสองอย่างมีเส้นบางๆกั้นอยู่
     และสามารถสังเคราะห์ไว้ในระบบอุปถัมภ์ได้...
     • 2
     • สินน้ำใจ...
      เพื่อแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาช่วยเหลือเราเรื่องเล็กๆน้อยๆ...
      สินบน...
      เพื่อให้เขาช่วยเหลือเราแบบหวังผล100%
      • 1
      • " สินบน " มักให้อย่างลับ ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อให้เอื้อประโยชน์ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินการ🤫🤫🤫
       1
       " สินน้ำใจ "ให้เพื่อแสดงความขอบคุณที่ฝ่ายหนึ่งได้ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้ มักให้กันอย่างเปิดเผยเพื่อยกย่องเชิดชูฝ่ายที่ช่วยเหลือทำประโยชน์ให้...
       • 6
       • มนุษย์ อ้างว่า สินบน นั้นคือสินน้ำใจ ทำให้มีความรู้สึกขัดแย้ง ในการกระทำ อันเป็นการให้สินบนนัั้น ไม่ใช่ ความผิด
        .
        แค่พฤติกรรม อย่างไรมันก็คือ สินบน...
        • 5
        • ต่างกันค่ะ แต่สินน้ำใจเป็นรากฐานตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสินบนในเวลาต่อมาทั้งผู้ให้ผู้รับค่ะ สินน้ำใจให้เพื่อตอบแทนน้ำใจในการช่วยเหลือหรือทำงานให้ลุล่วงแล้วเสร็จ หรือให้เพื่อตอบแทนช่วยเหลือพึ่งพาต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ต่อการนั้นโดยตรง...
         • 4