มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คุณคิดว่า คำว่า "สินบน" กับคำว่า "สินน้ำใจ" มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ ?
29 ธ.ค. 2021 เวลา 02:09 • ความคิดเห็น • 8 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ให้ค่ะ
ถ้าผู้ให้ต้องการบางอย่างจากผู้รับ คำว่า "สินบน" และ "สินน้ำใจ" ก็มีความหมายไม่ต่างกัน
ส่วนใหญ่คนมักจะใช้คำว่าสินน้ำใจ เพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิด เหมือนกับค...
คำตอบ (8)
 • สินบนคือพี่คนโต สินน้ำใจคือพี่คนกลาง ส่วนสินสมุทธเป็นน้องของสุดท้องครับ I Guess
 • สินบน จะให้ล่วงหน้า เพื่อหวังผลบางอย่างจากผู้รับสินบน
  สินน้ำใจ จะให้ภายหลัง หลังจากได้รับบริการที่ประทับใจ
  ความเห็นส่วนตัว สินบน และ สินน้ำใจ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 • สินบน=ทุจริตคอรัปชั่น
  สินน้ำใจ=ตอบแทนบุญคุณ
  โดยทั้งสองอย่างมีเส้นบางๆกั้นอยู่
  และสามารถสังเคราะห์ไว้ในระบบอุปถัมภ์ได้...
 • สินน้ำใจ...
  เพื่อแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาช่วยเหลือเราเรื่องเล็กๆน้อยๆ...
  สินบน...
  เพื่อให้เขาช่วยเหลือเราแบบหวังผล100%
 • " สินบน " มักให้อย่างลับ ๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพื่อให้เอื้อประโยชน์ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการดำเนินการ🤫🤫🤫
  1
  " สินน้ำใจ "ให้เพื่อแสดงความขอบคุณที่ฝ่ายหนึ่งได้ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้ มักให้กันอย่างเปิดเผยเพื่อยกย่องเชิดชูฝ่ายที่ช่วยเหลือทำประโยชน์ให้...
  พรรษชัย
  สินบน = corruption สินน้ำใจ = tip
 • มนุษย์ อ้างว่า สินบน นั้นคือสินน้ำใจ ทำให้มีความรู้สึกขัดแย้ง ในการกระทำ อันเป็นการให้สินบนนัั้น ไม่ใช่ ความผิด
  .
  แค่พฤติกรรม อย่างไรมันก็คือ สินบน...
 • ต่างกันค่ะ แต่สินน้ำใจเป็นรากฐานตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสินบนในเวลาต่อมาทั้งผู้ให้ผู้รับค่ะ สินน้ำใจให้เพื่อตอบแทนน้ำใจในการช่วยเหลือหรือทำงานให้ลุล่วงแล้วเสร็จ หรือให้เพื่อตอบแทนช่วยเหลือพึ่งพาต่อกันโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่ต่อการนั้นโดยตรง
  แต่สินบนคือการให้ หรือการเรียกร้องผลตอบแทนต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้นเพื่อความสะดวก...
 • ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ให้ค่ะ
  ถ้าผู้ให้ต้องการบางอย่างจากผู้รับ คำว่า "สินบน" และ "สินน้ำใจ" ก็มีความหมายไม่ต่างกัน
  ส่วนใหญ่คนมักจะใช้คำว่าสินน้ำใจ เพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิด เหมือนกับค...