ชีวิตเพียงต้องการ ความสงบ ความอยู่ง่ายๆ นอกจากนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วครับ
4
  • 2
โฆษณา