บ้าน
  • 2.1K
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 370
    สมาชิก
"บ้าน" ที่พักอาศัย สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่