บ้าน
  • 1.4K
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 350
    สมาชิก
"บ้าน" ที่พักอาศัย สถานที่ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่