31 ธ.ค. 2021 เวลา 01:48 • ประวัติศาสตร์
เชื้อชั่วไม่ยอมตาย มียาดีก็ใช่จะรักษาได้ทุกโรค
บางเชื้อมันดื้อยา บางเชื้อมันหลนซ่อนภูมิคุ้มกันได้เก่ง บางเชื้อมันกลายพันธุ์ บางเชื้อมันเกิดขึ้นใหม่
เราต้องปรับตัว รักษาตามอาการ อย่าละทิ้งความดี อย่าท้อ อย่ายอมแพ้
โฆษณา