มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ทำไมประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งๆที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่อดีต ?
30 ธ.ค. 2021 เวลา 19:34 • ประวัติศาสตร์ • 18 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
พวกที่ทุจริตคอร์รัปชั่นเขาไม่ได้ถือหลักธรรมของศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตครับ และคนที่ปล่อยปละละเลยหรือเจตนาไม่ได้ตามจัดการในเรื่องทุตริตคอร์รัปชั่นก็ไม่ได้ถือหลักธรรมนี้เช่นกัน
มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนบางกลุ่มจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนจะท...
1
  Sivaman
  ครับ
  คำตอบ (18)
  • คนโกงยังไม่ถูกจับเห็นๆอดีตนายกสองพี่น้อง
    Toy Chalermchai
    การทุจริตในประเทศไทย ทำกันมาเป็นประเพณีไปแล้ว เช่นการซื้อเสียง การทุจริตในราชการ แก้ไขยากมาก
   • ศาสนาสอนให้ละกิเลส..ความละอายบาป
    แต่บาปเป็นแค่นามธรรม คนที่มีสำนึกกลัวจึงละเว้นได้
    ส่วนที่ยังรักสบาย และมองว่ามองไม่เห็นบาปคืออะไร ก็เพิกเฉยกะประเด็นที่ศาสนาว่าไว้
    • ขาดหิริโอตัปปะ..
     • เอาจริงน่ะประเด็นคอรัปชั่นกับศาสนามันควรแยกออกจากกัน คอรัปชั่นมันอยู่ที่นิสัยคน mindset รวมถึงความเห็นแก่ส่วนตน ส่วนศาสนาก็แค่ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้ตั้งอยู่ในทางที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น คนเราจะยึดถือไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
      • ไม่เกี่ยวกับศาสนาครับ จะศาสนาไหนก็มีคนคอรัปชั่นครับ
       • การนับถือศาสนาเดี๋ยวนี้ ก็เหมือนกับการ Subscribe ดูทีวีสักเจ้านึง คนนึงดูอาจจะชอบดูหนังสืบสวน เพื่อเอาไว้ แสดงให้สมบท เวลาเอาไปทำงาน หรือจะเอาไปเป็นหัวข้อไว้คุยกับเพื่อนแค่นั้น
        • ต้องขอถาม ผู้ตั้งคำถามที่โยงไปเกี่ยวข้องศาสนา ศาสนานั้นเป็นเรื่องจิตเรื่องใจ ผู้ที่มีคำถามลองถามใจตัวเอง มีความเข้าใจมั้ย มีการประพฤติปฏิบัติ เรื่องราวของศาสนามั้ย ลองมาดูคำพูดองค์หนึ่งท่านพูดให้ฟัง
         ...การทำบุญทุกครั้ง การประพฤติปฏิบัติกระทำทุกครั้ง เข้าไปในสถานที่..ที... อ่านต่อ
         • คนเลวได้เป็นใหญ่ในประเทศ เกื้อกูลพวกเดียวกันเป็นทอดๆ
          • ก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มีตรรกะใด อธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกัน ประเทศไทยเรามีศาสนาเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ เป็นคนดี มีศีลธรรม มีหลักยึดเหนี่ยวทางใจ และคนไทยในอดีดก็มีความผูกพันธ์และโตมากับศาสนา วัดเป็นศูนย์กลางของชาวบ้าน เป็นทั้ง โรงเรียน เป็นทั้งบ้าน เป็นที่ทํากิจกรรมของชา...
           • ก็เพราะผู้นำในสมัยปัจจุบันมันทุจริตเสียเอง ดูจากประวัติตลอด 7-8 ปีที่มันครองอำนาจ พยายามที่จะร่างกฏหมายเพื่อสืบทอดอำนาจ แล้วโกหกเป็นว่าเล่น ถ้าไม่บอกว่าทุจริตแล้วจะบอกว่าอะไร...