ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งๆที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่อดีต ?
30 ธ.ค. 2021 เวลา 19:34 • ประวัติศาสตร์ • 19 คำตอบ
คำตอบ (19)
 • สุดยอดคำตอบ
  พวกที่ทุจริตคอร์รัปชั่นเขาไม่ได้ถือหลักธรรมของศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตครับ และคนที่ปล่อยปละละเลยหรือเจตนาไม่ได้ตามจัดการในเรื่องทุตริตคอร์รัปชั่นก็ไม่ได้ถือหลักธรรมนี้เช่นกัน
  มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนบางกลุ่มจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่ทุกคนจะท...
  1
  • 19
 • อันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนา
  สงสัยต่อค่ะว่า
  - คำตอบของคำถามนี้กับการที่ประเทศไทยเราได้รับการตั้งสมญานามว่า Brothel หรือซ่อง ในขณะที่ตั้งแต่อดีตผู้หญิงถูกสอนให้รักนวลสงวนตัว และการซื้อข...
  • 1
 • เพราะเขาไม่ได้เอาคำสอนของศาสนามาใช้ บางคนก็สักแต่ว่ายกมือกราบไป แต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าศาสนาสอนอะไร
  • 1
 • คนโกงยังไม่ถูกจับเห็นๆอดีตนายกสองพี่น้อง
 • ศาสนาสอนให้ละกิเลส..ความละอายบาป
  แต่บาปเป็นแค่นามธรรม คนที่มีสำนึกกลัวจึงละเว้นได้
  ส่วนที่ยังรักสบาย และมองว่ามองไม่เห็นบาปคืออะไร ก็เพิกเฉยกะประเด็นที่ศาสนาว่าไว้
  • 1
 • ขาดหิริโอตัปปะ..
  • 1
 • เอาจริงน่ะประเด็นคอรัปชั่นกับศาสนามันควรแยกออกจากกัน คอรัปชั่นมันอยู่ที่นิสัยคน mindset รวมถึงความเห็นแก่ส่วนตน ส่วนศาสนาก็แค่ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้ตั้งอยู่ในทางที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น คนเราจะยึดถือไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
  • 1
 • ไม่เกี่ยวกับศาสนาครับ จะศาสนาไหนก็มีคนคอรัปชั่นครับ
  • 4
 • การนับถือศาสนาเดี๋ยวนี้ ก็เหมือนกับการ Subscribe ดูทีวีสักเจ้านึง คนนึงดูอาจจะชอบดูหนังสืบสวน เพื่อเอาไว้ แสดงให้สมบท เวลาเอาไปทำงาน หรือจะเอาไปเป็นหัวข้อไว้คุยกับเพื่อนแค่นั้น
  • 1
 • ต้องขอถาม ผู้ตั้งคำถามที่โยงไปเกี่ยวข้องศาสนา ศาสนานั้นเป็นเรื่องจิตเรื่องใจ ผู้ที่มีคำถามลองถามใจตัวเอง มีความเข้าใจมั้ย มีการประพฤติปฏิบัติ เรื่องราวของศาสนามั้ย ลองมาดูคำพูดองค์หนึ่งท่านพูดให้ฟัง
  ...การทำบุญทุกครั้ง การประพฤติปฏิบัติกระทำทุกครั้ง เข้าไปในสถานที่..ที... อ่านต่อ
  • 1