31 ธ.ค. 2021 เวลา 02:15 • ประวัติศาสตร์
การทุจริตคอรัปชั่นมันไม่เกี่ยวกับศาสนา แล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งมามีตอนนี้ มันมีมาตั้งแต่สมัยศักดินาแล้ว
โฆษณา