31 ธ.ค. 2021 เวลา 02:31 • ความคิดเห็น
สำหรับเรื่องครอบครัวแล้ว
มันเป็นเรื่องที่ตัดไม่ได้ครับ
เพราะมันเป็นความจริง ที่เกิดขึ้น
เป็น การเกิด(ชาติ) ของเรา
เหมือนเราพยามบอกคนอื่นว่า พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก
มันพูดได้ คิดได้ แต่ไม่เป็นความจริง
1
แล้วเราก็มีหน้าที่ ที่ต้องกระทำกับครอบครัวเราด้วย
ถ้าตามหลัก มงคล 38
พ่อแม่ เราก็ต้อง
กตัญญู(รู้คุณความดี)
กตเวที(ทดแทนคุณท่าน)
ญาติ(น้องชาย และคนอื่นๆที่นับว่าเป็นญาติ)
เราก็มีหน้าที่สงเคราะห์ เป้าหมายคือทำให้สามัคคีกัน
ใช้หลัก สังคหวัตถุ 4 ก็ได้ครับ
1. ทาน (พบหน้ามีของให้)
2. ปิยะวาจา ( ชุ่มใจด้วยคำหวาน)
3. อัตถจริยา ( ช่วยเหลือเรื่องการงาน )
4. สมานัตตตา ( ทุกกาลเราเท่ากัน)
แต่
ถ้าเรารู้ว่า คนคนนั้น เป็นคนพาล ก็ไม่ควรคบหาด้วย
คนพาลในที่นี้คือ คนอ่อน
คือกำลังอ่อนแอ
ทั้งกำลังกาย
กำลังความรู้
กำลังความดี
มีวิธีสังเกต คือ คนพาล
1. ชอบชักนำไปทางผิด
2. ชอบทำสิ่งไม่ใช่ธุระ
3. เห็นผิดเป็นชอบ
4. พูดดีๆก็โกรธ
5. ไม่มีระเบียบวินัย
1
การไม่คบด้วยคือ ไม่ปฎิสัมพันธ์ด้วย ทั้งทางกายและทางใจ
ปัญหาคือ ก็ญาติ เราอะ จะให้ทำยังไง
คือ หน้าที่เราก็ทำไปตามที่ควรจะทำ
แต่ใจเราก็อยู่ลอยๆไว้อย่าไปขุ่นมัวด้วย
ให้รู้ไว้ว่าเราทำหน้าที่อยู่ ไม่ได้จะคบกับเขา
1
คิดซะว่า เราได้ฝึกขัดเกลาตัวเอง ให้จิตใจเข็มแข็งขึ้น
และก็ถึงวันนึงเขาก็คงจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นตามลำดับ
1
เนื้อหาที่ยกมามาจากหนังสือ
มงคลชีวิต พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
ลองไปอ่านกันดูนะครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา