สรุปหนังสือ “MARKETING 5.0”
การตลาด 5.0 เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ
รู้วิธีมัดใจ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้เขียน: Philip Kotler... อ่านต่อ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา