2 ม.ค. 2022 เวลา 08:03 • ปรัชญา
ถ้าคำว่า "ได้ดี" คือการได้มาใน ลาภ ยศ สรรเสริญ ล่ะก็ อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะนำมาซึ่งความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นก็ดี ความเสื่อมที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ครอบครองมันก็ดี
ความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้น คือ ความไม่จีรังในสภาพของมัน มีมา มีไป มีเพิ่ม มีลด
ความเสื่อมในจิตใจของผู้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความโลภ โกรธ หลง จากความไม่จีรังนั่นเอง เมื่อมันถูดลด ก็อยากหาเพิ่ม สะสมไว้เยอะ ๆ เพราะกลัวว่าสักวันมันจะหมด เกิดความระแวง กลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาไป พร้อมที่จะโกรธและเกลียดคนที่แย่งสิ่งเหล่านั้นไป และหลงคิดไปว่ามันจะนำซึ่งความสุขแก่ตน
มันจะสุขได้อย่างไรกัน ก็ในเมื่อต้องนอนผวาทั้งคืนด้วยความระแวง และคิดจนเครียดด้วยความโกรธที่ฝังใจอยู่ตลอดเวลา
เมื่อหลงกับการ "ได้ดี" ในความหมายนี้ เขาก็จะทำทุกวิถีทางที่จะได้มันมา ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทำของเขา เขาก็ไม่สนใจ และนี่อาจจะเป็นความหมายของคำว่า "ทำชั่ว"
ทำดีได้ดี มีที่ไหน... ขอตอบว่า มีครับ มันเกิดขึ้นในใจของผู้กระทำดี เพราะถ้าหวังจะ "ได้ดี" ในสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อม ก็ไม่ควรเรียกว่าการทำดี แต่ควรเรียกว่า การทำเพื่อหวังผล
ทำดีได้ดี มีที่ใจ
ทำชั่วพาไป สู่ความเสื่อม
โฆษณา