คำถาม

“ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป” คิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ ?
2 ม.ค. 2022 เวลา 04:58 • ปรัชญา • 26 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ถ้าคำว่า "ได้ดี" คือการได้มาใน ลาภ ยศ สรรเสริญ ล่ะก็ อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่า สิ่งเหล่านั้นมันจะนำมาซึ่งความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นก็ดี ความเสื่อมที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ครอบครองมันก็ดี
ความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้น คือ ความไม่จีรังในสภาพของมัน มีมา มีไป มีเพ...
 • 16
  คำตอบ (26)
  • กิจวัตรประจำวันช่วงเข้าของหญิงคนหนึ่ง
   คือ การทำโรตีให้กับสมาชิกในครอบครัว
   และทำวางเผื่อไว้ที่ขอบหน้าต่างบ้าน
   เพื่อแจกผู้คนหิวโหย... อ่านต่อ
   • 1
   • นิยาม"ดี" "ชั่ว" เพี้ยนไปต่างกัน
    • 2
    • โลกปัจจุบันการแก่งแย่งทำให้คนขาดจิตสำนึกไม่คำนึงสิ่งถูกหรือผิดจึงเกิดปัญหามากมายในเวลานี้
     • 1
     • คำประโลมใจทาส จากผู้กำหนดโลก
      เพลงประโลมใจทาส ก็มี
      อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน...
      • 2
      • ศาสนาสอนให้เชื่อกรรมคือการกระทำของเราเอง.กายกรรม.วาจากรรม.มโนกรรม.ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเหตุเป็นผลหนุนนำตามส่งไปใน วะตะ สงสาร จนสิ้นสุดสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมีนิพพาน.ปรินิพพาน.เป็นที่สุด เอวํ ฯ... อ่านต่อ
       • 2
       • เป็นคำพูดที่หวังผลของการกระทำ ที่สุดแล้วคนที่ทำจากใจ แค่ทำดีแล้วสบายใจพอ ไม่เกี่ยวกับใคร
        • 2
        • คิดว่าเป็นคำกล่าวของคนที่ไม่เข้าใจคำว่า"ดี" ถ้าเข้าใจคำว่าดีถูกต้อง ทำดีก็ได้ดี ทำชั่วก็ได้ชั่ว และการได้รับผลของการกระทำมันก็ตรงไปตรงมา เหมือนสุภาษิตที่กล่าวว่า หว่านพืชชนิดใดก็ได้ผลชนิดนั้น แต่ผลที่ได้จะมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วย...
         • 3
         • ทำดีได้ดี จริง แต่อาจมีเหตุขลุกขลัก ช้าบ้าง
          ทำชั่วได้ดี จริง แต่ชั่วคราวหรือชั่วคราวแต่ยาวนาน...
          • 2
          • โลกไม่จำเป็นต้องมีความยุติธรรมเสมอไป อนาคตเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็จริง ครับ แต่มันไม่ได้เสมอไปครับ มันยังมีช่องโหว่อยู่
           ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ
           จะเราอยากจะเป็นครู ต่องเรียนสายอาชีพครู จบมา ก็ต้องเป็นครู ถูกต้องไหม...
           • 2
           • คิดว่าทำดีได้ดีนั้นมีเยอะ ทำชั่วได้ดีก็มีบ้าง ส่วนทำชั่วได้ชั่วก็มีเยอะเช่นกัน และทำชั่วได้ดีก็พอจะมีอยู่บ้าง แต่คนชั่วจะหยิบเอาส่วนเล็ก ๆ ที่มีอยู่บ้างนั่นแหละมาพูดเพื่อหาข้ออ้างจะทำชั่ว มันก็แค่นั้นเอง ก็ปล่อยให้มันทำไป ให้มันรู้ไปว่ามันจะได้รับโอกาสอันน้อยนิดนั้น
            • 2