4 ม.ค. 2022 เวลา 00:45 • ปรัชญา
โลกปัจจุบันการแก่งแย่งทำให้คนขาดจิตสำนึกไม่คำนึงสิ่งถูกหรือผิดจึงเกิดปัญหามากมายในเวลานี้
โฆษณา