ทำดีได้ดี จริง แต่อาจมีเหตุขลุกขลัก ช้าบ้าง
ทำชั่วได้ดี จริง แต่ชั่วคราวหรือชั่วคราวแต่ยาวนาน
ทำชั่วได้ชั่ว จริง เดี๋ยวนี้เร็วขึ้นครับ
สรุป ถูกทุกข้อ
  • 2
โฆษณา