3 ม.ค. 2022 เวลา 12:50 • ปรัชญา
คำประโลมใจทาส จากผู้กำหนดโลก
เพลงประโลมใจทาส ก็มี
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
จาก ผู้ไต่เต้า ไปทำงานให้ผู้กำหนดโลก เพื่อผลแห่งตนเอง
โฆษณา