คำประโลมใจทาส จากผู้กำหนดโลก
เพลงประโลมใจทาส ก็มี
อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน
จาก ผู้ไต่เต้า ไปทำงานให้ผู้กำหนดโลก เพื่อผลแห่งตนเอง
  • 2
โฆษณา