3 ม.ค. 2022 เวลา 04:59 • ปรัชญา
โลกไม่จำเป็นต้องมีความยุติธรรมเสมอไป อนาคตเป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็จริง ครับ แต่มันไม่ได้เสมอไปครับ มันยังมีช่องโหว่อยู่
ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ
จะเราอยากจะเป็นครู ต่องเรียนสายอาชีพครู จบมา ก็ต้องเป็นครู ถูกต้องไหม แต่บางคน บางครั้งเรียนมาแล้ว จบมาแล้ว บางคนก็ไปทำงานอื่น อาชีพที่ไม่ใช่อาชีพที่ฝันเอาไว้ตอนเราเรียน
ฉะนัน การทำดีได้ดีก็มีจริง การทำดีไม่จำต้องได้ดีเสมอไป รู้แค่ว่าดีก็คือดี การทำชั่วก็ไม่จำเป็นต้องรับผมกรรมเสมอไป รู้แค่ว่าทำชั่วก็คือชั่ว
เพราะโลกมันไม่จำเป็นต้องมีความยุติธรรมเสมอไป
โฆษณา