2 ม.ค. 2022 เวลา 12:31
กำเนิด “ราชวงศ์วินด์เซอร์ (House of Windsor)”
1
ในฤดูร้อนค.ศ.1917 (พ.ศ.2460) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่ 1 กำลังถึงจุดเดือด เช่นเดียวกับราชวงศ์อังกฤษที่นั่งไม่ติด เต็มไปด้วยความวิตกกังวล... อ่านต่อ
โฆษณา