ต้องทำ
"ฝึกจิตให้คุ้นชินกับการภาวนา"
1
"... พยายามมีสติไม่ประมาท คุ้มครองตัวเองให้ดีเท่านั้น
ถ้าพลาดพลั้งติดเชื้อไป ตายไปก็ไม่เป็นไร
เรายังมีกิเลสอยู่เดี๋ยวเราก็เกิดอีก ไม่เป็นไรหรอก... อ่านต่อ
1
  • 1
โฆษณา