4 ม.ค. 2022 เวลา 00:00 • ประวัติศาสตร์
จุดเปลี่ยนของรัสเซียจากสังคมนิยม สู่ประเทศมหาเศรษฐี
.
เอพิโสดแรกต้อนรับปีใหม่ จะพาไปถอดบทเรียนของประเทศรัสเซีย ว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้รัสเซียที่เคยปกครองด้วยระบบสังคมนิยมในสหภาพโซเวียต จนไม่สามารถรักษาอิทธิพลในการเดินหน้าเศรษฐกิจได้นั้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารในการเปลี่ยนกิจการภาครัฐสู่มือเอกชน (Privatization) จนกระทั่งมีกลุ่ม Russian Oligarch เข้ามามีส่วนร่วมในการหาผลประโยชน์ ขยายอำนาจ ครอบคลุมทั้งการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย จนกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา