สรุปหนังสือ "Defining Moment รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลง"
ในยามวิกฤตแบบนี้ แต่ละคนล้วนพยายามนิยามตัวตนใหม่ขึ้นมา พร้อมกันนั้นก็หาวิธีพาผู้อื่นทั้งทีมงานและเพื่อนร่วมสังคมให้รอดไปด้วยกัน
ผู้เขียน: รวิศ หาญอุตสาหะ เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission To The Moon... อ่านต่อ
โฆษณา