6 ม.ค. 2022 เวลา 01:46 • ความคิดเห็น
ไม่เคยรู้สึก .....ไม่มีใครดูถูกเรา ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเอง ใครจะว่าอย่างไร เราก็
ไม่สน ไม่รู้สึก
โฆษณา