6 ม.ค. 2022 เวลา 07:45 • คริปโทเคอร์เรนซี
สรุปประเด็น สรรพากรเก็บภาษีคริปโท คิดจากกำไรเท่านั้น ขาดทุนนำมาหักไม่ได้
1
เช้าวันนี้ รายการ The Standard Wealth ได้มีการสัมภาษณ์ คุณ สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีและโฆษกกรมสรรพากร อ้างอิงจากลิงก์พอดแคสต์เวอร์ชันเต็ม https://www.blockdit.com/posts/61d64aeadbdac01b681f09dd
ลงทุนแมนจะมาสรุปประเด็นสำคัญเป็นข้อ ๆ ให้ฟัง
1.เงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี กรอกในฟอร์มยื่นภาษียังไง
-เวลากรอกในฟอร์มยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของผู้ลงทุนต้องสรุปเงินได้รวมจากคริปโทเคอร์เรนซีตลอดทั้งปี
โดยจะจัดอยู่ในประเภทที่ 4 โดยเอาเฉพาะในส่วนที่เป็น “กำไร” ไม่รวมต้นทุน
4
2.แล้วกำไรจากคริปโทเคอร์เรนซี ต้องยื่นหลักฐานอะไรประกอบ
1
-ไม่จำเป็นต้องยื่นหลักฐานประกอบเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซีในแบบฟอร์มภาษี
แต่สำหรับการตรวจสอบให้เก็บหลักฐานเป็นเอกสาร แคปรูปหน้าจอ หรือ Statement ก็ได้
เช่น ปี 2564 มีกำไรจากคริปโทเคอร์เรนซีรวม 1,000,000 บาท เราก็ใส่ 1,000,000 บาท ไปเลย
3.กำไรจากการเทรด หมายความว่าอะไร
-หลายคนสงสัยว่าการที่เราซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
โดยที่เงินยังคงอยู่บน Exchange จะหมายความว่าเรากำไรแล้วหรือไม่ ?
ทางกรมสรรพากรตอบว่าเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นั้น เป็น “เกณฑ์เงินสด”
หากเราขายคริปโทเคอร์เรนซีและได้รับเป็นสกุลเงินหลัก เช่น บาทไทย แล้ว
จะนับว่าเราได้กำไรทันที ซึ่งส่วนนี้จะต้องเสียภาษีแม้เงินนั้นจะอยู่ใน Exchange
ยกตัวอย่างเช่น ทั้งปีเราซื้อขาย 2 ครั้ง
ครั้งแรกเราซื้อ 100,000 บาท
ขายได้ 150,000 บาท
กำไร 50,000 บาท
ครั้งสองเราซื้อ 100,000 บาท
ขายได้ 50,000 บาท
ขาดทุน 50,000 บาท
กรมสรรพากรจะให้เรากรอก กำไร 50,000 บาท เป็นเงินได้โดยที่ไม่หักกลบกับการขาดทุน
และแม้กำไรจะอยู่ใน Exchange เราก็จะต้องเสียภาษี โดยจะเป็นการคิดต่อธุรกรรม
ไม่ว่าเราจะนำเงินไปลงทุนต่อ แบ่งไม้ขาย เรามีหน้าที่รวมกำไรทั้งหมดเพื่อไปยื่นภาษีประจำปี
7
4.กรมสรรพากร มีแนวทางการดำเนินการเพื่อขอข้อมูลธุรกรรมกับทางแพลตฟอร์มซื้อขายโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งานหรือไม่
-กรมสรรพากร กำลัง “เร่งพูดคุยกับทางแพลตฟอร์ม” ในการขอให้ส่งข้อมูลธุรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งาน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการส่งข้อมูลจากแพลตฟอร์มไปหากรมสรรพากร หากผู้ใช้งานจะให้แพลตฟอร์มส่งข้อมูลไปกรมสรรพากรโดยตรง ผู้ใช้งานต้องมีการเซ็นยินยอมก่อน
3
5.ผลตอบแทนลักษณะดอกเบี้ยจากการล็อกเหรียญ คิดเป็นกำไรหรือไม่
-กรมสรรพากรระบุว่าหากมี “ผลตอบแทน” จะนับเป็นผลกำไรทั้งหมด
ในกรณีของการล็อกเหรียญ จะถูกคิดในลักษณะเดียวกันกับเงินปันผล
เหมือนเรานำสินทรัพย์ไปวาง เพื่อสร้างผลตอบแทน
หมายความว่าดอกเบี้ยจากการล็อกเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีจะต้องถูกนำไปรวมในแบบภาษีด้วย
และในขณะที่เราล็อกเหรียญ แล้วเราขาดทุนจากมูลค่าเหรียญที่ลดลง การขาดทุนตรงส่วนนี้เสมือนสินทรัพย์ที่ถือครองมีมูลค่าลดลง ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่ได้จากการล็อกเหรียญ
ดังนั้นผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยที่ได้จากการล็อกเหรียญก็ยังต้องเสียภาษีตามเกณฑ์เงินได้อยู่ดี
6.หากกรอกกำไรน้อยกว่าความเป็นจริง แล้วในภายหลังกรมสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ จะเกิดอะไรขึ้น
1
-กรมสรรพากรแจ้งว่ามี Big Data และ Data Analytic มาช่วยในการวิเคราะห์ ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียภาษีไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ทุกคนจะต้องมาพิสูจน์ว่าที่ยื่นแบบภาษีไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ถ้าต่ำกว่าก็ต้องชำระเพิ่มในส่วนที่ยื่นขาด และยังต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ในส่วนที่ยื่นขาดอีกด้วย
3
แต่ทั้งนี้ถ้าเรายื่นแบบเราจำนวนภาษีไม่ตรงเราจะไม่เสียค่าปรับเรื่องยื่นแบบ แต่ถ้าเป็นในกรณีที่ไม่ยื่นแบบเลย จะมีค่าปรับเรื่องการยื่นแบบภาษีด้วย
7.แล้วการขุดคริปโทเคอร์เรนซี นับเป็นกำไรหรือไม่
-สำหรับการขุดคริปโทเคอร์เรนซี ก็มีลักษณะคล้ายกับการขุดเหมืองแร่ จะถูกจัดอยู่ในเงินได้จากการประกอบธุรกิจอื่น ๆ โดยเราสามารถหักค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าไฟ ออกจากรายได้เพื่อคำนวณเป็นกำไร สำหรับการยื่นฟอร์มภาษี
โดยสรุปแล้ว กรมสรรพากรแนะนำว่าถ้าใครมีกำไรจากคริปโทเคอร์เรนซี ให้กรอกในแบบยื่นภาษีให้ถูกต้อง และกรมสรรพากรมีความตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งกำลังคุยกับทางแพลตฟอร์มว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการนำส่งข้อมูลภาษีของผู้ซื้อและผู้ขายให้กับกรมสรรพากร..
3
Reference
-พอดแคสต์ คุยกับ ‘สรรพากร’ เคลียร์ปมภาษีคริปโต เก็บอย่างไรใครมีหน้าที่ต้องจ่ายบ้าง รายการ MORNING WEALTH เพจ THE STANDARD WEALTH https://www.blockdit.com/posts/61d64aeadbdac01b681f09dd
โฆษณา