มีบัญชีอยู่แล้ว?
ภาษี
  • 504
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 1.2K
    สมาชิก
"ภาษี" ภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ