ภาษี
  • 772
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 1.7K
    สมาชิก
"ภาษี" ภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ