ที่จริงอยากเข้าทุกวัน อย่างน้อย 1 ชม แต่บางวัน เข้ามา อ่าน ยังอ่านไม่จบเลย ภาระกิจ เพียบ ต้องตั้งใจก็ว่านี้
โฆษณา