เอาจนได้ รบ.หากินแบบนี้อีกแล้ว
สรุปประเด็น สรรพากรเก็บภาษีคริปโท คิดจากกำไรเท่านั้น ขาดทุนนำมาหักไม่ได้
1
เช้าวันนี้ รายการ The Standard Wealth ได้มีการสัมภาษณ์ คุณ สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ... อ่านต่อ
โฆษณา