ให้คิดว่า ถ้าไม่อดทน เราจะสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไรค่ะ
ชีวิตที่ดี ต้องมีขันติหรือความอดทนค่ะ
ทุกๆคนต้องมีความอดทนค่ะ
จะต่างกันก็แค่ สถานะการณ์
5ถูกใจ
141รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...