7 ม.ค. 2022 เวลา 16:54 • ปรัชญา
อะไรสำคัญก่อน และหลัง
😂เดี่ยวนี้ฝึกบ่อย อะไรไม่สำคัญไม่ซื้อ พอทำบ่อยๆ เริ่มคิดว่าจะมองเปรียบเทียบเป็นเหมือนสิ่งของดีไหม ยังไม่จำเป็น ผ่านๆไปก่อน อย่าเกิดกิเลส คือมันได้ผลกับสิ่งของเลยว่าจะนำมาใช้กับคนบ้าง😂
โฆษณา