ควรเก็บภาษี เพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมและเกิดความถูกต้อง
  • เท่าเทียมกับคนที่ทำงานอย่างหนักและเสียภาษีเช่นกัน เช่น งานประจำ ที่เข้าระบบและจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง
  • จัดการกับคนหลีกเลี่ยงภาษีให้มาเสียภาษีตามกฎหมายกำหนด
แต่ก็ควรมีวิธีการเก็บที่ถูกต้อง ควรคิดกำไรขาดทุนรวมทั้งปี ไม่ใช่ต่อครั้ง
ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ยื่นภาษีทุกๆปี ไม่ว่าจะมีรายได้มาจากทางใดก็ตาม ก็ต้องยื่นภาษี
2 ถูกใจ
83 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...