9 ม.ค. 2022 เวลา 02:57 • ปรัชญา
สำหรับตัวเอง
1) ความอดทนคือเส้นบางๆระหว่างการเลือกที่จะเงียบ หรือแสดงออกไป จะไม่อดทนกับเรื่องที่คุณค่าที่เรายึดถือถูกทอนค่า เช่น การโกหก การเอาเปรียบคนอื่น หรือไม่ซื่อสัตย์ - เรื่องนี้จะไม่อดทนเลย
2) การฝึกการอดทน ในเรื่องบางเรื่องที่เราอยากจะได้ หรืออยากจะเป็น แต่ยังไม่ถึงเวลา เช่นการสอบได้ การได้รับการเลื่อนขั้นหรือการได้รับการยอมรับจากมี่ทำงาน การอดทน ทำได้ โดยการฝึกฝนอย่างมีทิศทางในแบบต่างๆกัน จึงมีคำตอบที่มีเพื่อนท่านหนึ่งตั้งไว้ เรื่องการตั้งเป้าหมาย เพื่อฝึกการอดทนค่ะ
โฆษณา