9 ม.ค. 2022 เวลา 17:40 • นิยาย เรื่องสั้น
หน่อพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นซีรีย์ที่ตั้งใจเขียนโดยได้รับแรงบบรรดาลใจจากการศึกษาเรื่องพุทธภูมิมุนีนาถทีปนี
ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า
พรรณาถึงการสร้างพระบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
และความเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของพุทธศาสนิกชน
โดย
พระพรหมโมลี
(วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
🌿
เป็นเรื่องที่อ่านมานานมากแล้ว ผู้เขียนขอยกตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่๙มาเทียบเคียง นำมาร้อยเรียงในรูปแบบธรรมนิยาย เพื่อได้เห็นภาพชัด ผู้เขียนไม่อาจทราบได้ถึงพระราชปณิธานในเรื่องของการปราถนาพุทธภูมิ เพียงแต่อ้างอิงพระจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติดั่งพระโพธิสัตว์ผู้ปราถนาพุทธภูมิ รวมถึงคำบอกเล่าของครูอาจารย์ผู้มีศีลอันงดงาม
🌿
ซีรีย์ในชุดนี้เป็นเรื่องที่เขียนต่อจากชายหนุ่มและพระชรา รวมถึงเรื่องอิยะ ความหมายที่หายไป ด้วยเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกัน เมื่อ2ปีที่แล้ว ที่จบอย่างบริบูรณ์แต่ไม่สมบูรณ์ เพราะท้ายสุดก็ยังไร้คำตอบว่าใครเป็นผู้จะมาเอาชีวิตชายหนุ่มอีก6ปีข้างหน้า
ผู้เขียนเริ่มเขียนงาน ตั้งแต่11ตค.2019 จบวันที่ 4มค.2020ในซีซั่นแรก และเขียนในซีซั่น2และ3
ใน ปี2020-2021ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวและการเปลี่ยนถ่ายพาหนะในวาระสุดท้ายของชีวิต ในเรื่องอิยะ กับความหมายที่หายไป
ไม่คิดว่าจะได้เขียนต่อ จนกระทั่งผ่านไป2ปี แรงผลักดันจากภายในที่ยังคงค้างอยู่จึงได้กดแป้นพิมพ์อีกครั้ง ในภาคของชายหนุ่มและพระชรา จบองก์ที่๑ รวม๑๒ตอน ไม่กี่วันที่ผ่านมา
การเขียนงานแทบทุกครั้ง กระผมจะพิมพ์ลงในที่นี้ พิมพ์เสร็จก็โพสต์เลย ไม่ค่อยได้ค้างคา สำนวนอาจจะไม่ดีนัก เพราะไม่ใคร่ได้เกลา แต่ข้อดีคือเมื่อมาอ่านภายหลัง ผู้เขียนก็จะรับรู้ กลิ่นอายของความรู้สึกขณะนั้น เหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกครั้งไป
อาจมีบางส่วนมาพิมพ์เพิ่มเติมภายหลัง ส่วนภาพและสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่จะถ่ายเอง ตัดต่อคลิปเองแทบทั้งหมด การเดินทางจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานและชีวิตของผู้เขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ใกล้เคียงความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด กระผมขอฝากงานไว้ด้วยครับ
ส่วนองก์ที่๒ คิดว่าจะเขียนเร็วๆนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะมาติดตามอ่านบันทึกธรรมนิยายของกระผมอีกครั้ง
🌿
ขอบคุณครับ
ขบถ ~ ยาตรา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา