ประเด็นอยู่ที่ว่า อยู่แบบไหนมากกว่าคะ ถ้าอยู่แล้วไม่สร้างประโยชน์แถมเป็นภาระ ครอบครัวและสังคม อันนั้นใช่คะ
  • 2
โฆษณา