เวลาปวดใช้น้ำอุ่นประคบ คอบ่าไหล่ และหัวด้านที่ปวดและด้านที่ไม่ปวด จิบน้ำระหว่างวันเยอะๆ
เวลาต้องเดินในที่กลางแจ้งควรใส่หมวก จัดระเบียบกับชีวิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะระเบียบของการนอนหลับพักผ่อน ไม่ทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปแค่พออิ่มแต่อย่าให้จุก ไม่เล่นมือถือก่อนนอนในขณะที่เราปิดไฟแล้ว โคมไฟของเราควรเป็นแสงสีส้ม เปิดทิ้งไว้ในขณะหลับก็ได้เพราะแสงสีส้มจะทำให้เราหลับง่ายขึ้น ออกกำลังกายบ้าง ออกกำลังกายประเภทยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
โฆษณา