12 ม.ค. 2022 เวลา 13:01 • ความคิดเห็น
มีผลต่องานของเฮียจริง ๆ ยกเว้นบางคนแต่ส่วนน้อยที่สามารถทำงานระดับสูงได้เป็นอย่างดี
โฆษณา