ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่า “ ระบบอาวุโส “ มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของงานหรือไม่ อย่างไร ?
12 ม.ค. 2022 เวลา 07:24 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)