มีผลมาก และระบบอาวุโสมีอิทธิพลมาก
บางอย่างก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรเลย นอกจากนี้ยังอุ้มพวกพ้องและพี่น้องของตน
  • 2
โฆษณา