สรุปหนังสือ "จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่ในแบบที่เขาอยากให้เป็น"
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราเติบโตเสมอ
จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น
ที่จะทำให้คุณทบทวนตัวเองอีกครั้ง..... อ่านต่อ
1
โฆษณา