ถามไปว่า "ขอโทษนะครับ ..คุณ...ชื่ออะไร???"
3ถูกใจ
113รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...