cover

The Last karuda

karuda
 • ประวัติศาสตร์
 • ข่าว
 • วิทยาศาสตร์
 • 33
 • 5.6K
  โพสต์
 • 2.4K
  ผู้ติดตาม
 • ผู้เข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผู้อ่อนแอจะเหยียบย่ำกัน ดังนั้นผู้แข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งอยู่เสมอ และผู้อ่อนแอก็จะอ่อนแอตลอดไป!
 • สร้างเพจเมื่อ 1 พ.ค. 2022