ถึงผลลัพธ์จะไม่ได้ออกมาตามหวัง
ถ้าเรารู้สึกตัวเองไม่เก่งในวันนี้
วันหน้าไม่ว่าจะวันไหน..
เราจะเก่งให้ได้ในรูปแบบของเราที่จะเป็น
พยายามเข้าน้า
กอดๆนะตัวเรา :)
โฆษณา