ในปัจจุบันการจะกลายเป็นคนรวยมั่งคั่ง ถ้าไม่มีฐาน(สมบัติเดิมที่พ่อแม่หาให้) บอกเลยต่อให้คุณสตาร์ทรายได้ที่เดือน 40,000 ก็ยากที่จะรวยมั่งคั่ง น่าจะคลั่งก่อนมากกว่า..เพราะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพนั้นสูงยิ่ง...และถ้าคุณต้องมาสร้างเองหมด คือเริ่มจาก 0 บอกเลยถ้สไม่ถูกหวยแบบชุด 80-120ล้านคงยากค่ะ
แต่ถ้าหมายถึงอยู่อย่างพอเพียง เป็นไปได้ค่ะค่อยๆสร้างความมั่นคงอย่างสมฐานะพอประมาณ รู้ตน เหตุ รู้ผล นั่นคือความสุขแบบพอเพียงสมฐานะ และมั่นคง แต่จะไม่ใช่มั่งคั่ง
  • 1
โฆษณา