ใจแกร่ง รักจริง มุ่งมั่น ขาดสามอย่างนี้ ก็จะเป็นคนที่ไม่เอาอะไร ซึ่งไม่ใช่คนที่แย่ เพราะอนาคตเจาก็อาจเจอสิ่งที่รักแล้วลงมือทำขึ้นมาได้ คนแบบนี้มีคุณค่า แต่อาจเติบบนแผนดินไทยไม่ได้
ตรงข้ามกับคนอีกประเภท คืออยากดูดี แต่เลว ไม่มีใจรัก อยากจะดูสูงสงเฉย ๆ แต่สร้างอะไรด้วยเองไม่ได้เลย คนแบบนี้เป็นพิษ แต่เติบโตมีหน้ามีตาในบ้านเมืองเราเต็มไปหมด
1ถูกใจ
101รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...