16 ม.ค. 2022 เวลา 16:36 • ความคิดเห็น
คุณภาพของคนในสายตาของผม ผมจะชอบวัดจากความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่เขาชอบและตั้งใจที่จะทำมัน โดยไม่ว่าสิ่งนั้น มันจะสำคัญหรือไม่สำคัญ อาจจะผิดหรืออาจถูกในสายตาคนอื่น แต่นั้นมันไม่สำคัญเลย เท่ากับประสบการณ์ที่จะขัดเกลา ให้เขาเป็นคนคุณภาพในวิธีทางที่ตัวเขาออกแบบเอง
โฆษณา